Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 5 października 2018 r.

2018-10-12

Mając na uwadze informacje dotyczące podejmowania przez Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych działań, w ramach szeroko rozumianego postępowania dyscyplinarnego, wobec sędziów, w tym członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", czy członka Kolegium Redakcyjnego czasopisma "In Gremio" w związku z krytycznymi wypowiedziami na temat legalności i sposobu działania Krajowej Rady Sądownictwa, czy zmian w wymiarze sprawiedliwości, sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej kategorycznie sprzeciwiają się wykorzystywaniu postępowania dyscyplinarnego do zwalczania krytyki zmian wprowadzanych w polskim sądownictwie i organach mających stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Takie działania zmierzają do zastraszenia sędziów i zwalczania wszelkiej, zasadnej i merytorycznej krytyki dokonywanych zmian, ewidentnie sprzecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej wyrażają zaniepokojenie faktem powołania przy Ministrze Sprawiedliwości "Zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów i asesorów sądowych" będącego w swojej istocie gremium mającym na celu ściganie sędziów sprzeciwiających się wprowadzanym niekonstytucyjnym zmianom w sądownictwie. Sprzeciwiają się również angażowaniu Prokuratury w takie działania.

Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej w pełni popierają również uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Rzeszowskiej, w tym w zakresie zawartego w niej apelu skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powstrzymanie się od powoływania sędziów Sądu Najwyższego do czasu wyjaśnienia wątpliwości co do legalności zmian wprowadzanych w tym Sądzie, popierają w całości uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej z dnia 22 czerwca 2018 r. oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2018 r. m.in. sprzeciwiające się niekonstytucyjnym zmianom wprowadzanym w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa i wskazujące na iluzoryczność dokonanych w tym zakresie ustawodawczych korekt, jak również popierają w pełni uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 27 września 2018 r. w zakresie w jakim wskazują na niedopuszczalność obsadzania stanowisk w Sądzie Najwyższym zwalnianych na skutek przymusowego i naruszającego konstytucyjną zasadę nieusuwalności, przenoszenia sędziów, w tym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, w stan spoczynku, jak również w zakresie w jakim wskazują na niekonstytucyjność sposobu obsadzenia sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób procedowania przez to gremium w zakresie obsadzania stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym.

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Szczecińskiej zobowiązuje Panią Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie do opublikowania treści niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, jak również przedstawienie jej do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich "lustitia", Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów "Themis", Przewodniczącemu Forum Współpracy Sędziów.

Rejestr zmian dla: Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 5 października 2018 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d