Uchwała nr 3 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 13 grudnia 2019 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba i jego zastępców - Przemysława Radzika i Michała Lasoty, podejmowanych nie tylko przeciwko sędziom zabierającym głos w debacie publicznej ale przeciwko wszystkim sędziom podejmującym obowiązki orzecznicze niezgodnie z oczekiwaniami władzy wykonawczej.

Za bezprawne uznajemy wszczynanie i prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów w związku z wydawanymi na podstawie przepisów prawa orzeczeniami, w tym w związku z zadaniem pytań prawnych skierowanych do Sądu Najwyższego.

Takie działania, mające prowadzić do zastraszenia sędziów, są przejawem upolitycznienia instytucji rzecznika dyscyplinarnego, stanowią przekroczenie przyznanych rzecznikom uprawnień i szkodzą Wymiarowi Sprawiedliwości. Uważamy je za bezprawne i niegodne sędziego.