Uchwała nr 2 zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji szczecińskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r.

2018-04-26

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej wyraża głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec odwołania w czasie trwania kadencji Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Romana Makowskiego, Wiceprezesa tego Sądu Ewy Michalskiej, Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Ewy Wieczór i Wiceprezesa tego Sądu Artura Baniowskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku Ireneusza Góry i Wiceprezesa tego Sądu Katarzyny Brambor-Kwiatkowskiej. Protestujemy przeciwko trybowi dokonania takiej zmiany na stanowisku Prezesów i Wiceprezesów Sądów w oparciu o przepisy naruszające konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy.