Uchwała nr 2 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 13 grudnia 2019 roku

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej, mając na uwadze treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019r. wydanego w połączonych sprawach C - 585/18, C- 624/18 i C- 625/18 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie III Po 7/18 apeluje do kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach apelacji szczecińskiej, jak i w kraju, by w poczuciu odpowiedzialności i powagi urzędu o jaki się ubiegają zrezygnowali z udziału w procesie nominacyjnym w przypadku rozpatrywania ich kandydatur przez organ pełniący aktualnie rolę Krajowej Rady Sądownictwa.