Uchwała nr 1 zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji szczecińskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r.

2018-04-26

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej wyraża głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec odwołania w czasie trwania kadencji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Macieja Żelazowskiego. Protestujemy zarówno przeciwko trybowi dokonania takiej zmiany na stanowisku Prezesa Sądu Apelacyjnego w oparciu o przepisy naruszające konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy, jak również przeciwko uzasadnieniu takiej zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacją o niskiej efektywności pracy sędziów, której przeczą dane statystyczne przedstawione oficjalnie przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.