Uchwała nr 1 zebrania sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2018 r.

2018-01-11

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przekazują wyrazy wsparcia i szacunku Panu Sędziemu Maciejowi Żelazowskiemu odwołanemu arbitralną i pozamerytoryczną decyzją Ministra Sprawiedliwości z funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Uzasadnienie odwołania przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości sprzeczne jest z wnioskami wynikającymi z analizy danych statystycznych oficjalnie opublikowanych przez to Ministerstwo. Wydział Karny Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest jednym z najlepszych wydziałów karnych sądów apelacyjnych w Polsce pod względem opanowania wpływu i szybkości postępowania.

W tych uwarunkowaniach decyzję Ministra Sprawiedliwości należy traktować jako kolejny przejaw instrumentalnego wykorzystywania przepisów znowelizowanej z dniem 12.08.2017 r. ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, stanowiący naruszenie konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. W obliczu podejmowanych działań apelujemy do wszystkich sędziów o przestrzeganie wartości składających się na etos zawodu i obronę zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 1 zebrania sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2018 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-01-11
Publikacja w dniu:
2018-01-11
Opis zmiany:
b/d