Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem: 20 lutego - 26 lutego 2017 roku.

2017-02-16

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20 lutego - 26 lutego 2017 rokuTydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach 20 lutego - 24 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje. W Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie pełnione będą dyżury przez asystentów sędziego w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach 7.30-14.30.

Dyżury służyć będą pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem w skierowaniu ich do właściwych podmiotów udzielających pomocy oraz wyjaśnieniu zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (tekst jednolity z dnia 29 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 325);

Dalsze informacje:

Lista podmiotów, które świadczą w 2017 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Rada do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Rejestr zmian dla: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem: 20 lutego - 26 lutego 2017 roku.