Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem: 19 - 23 lutego 2018 roku.

2018-02-15

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 19 lutego-25 lutego 2018 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach od 19 lutego-23 lutego 2018 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje. W Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie pełnione będą dyżury przez asystentów sędziego w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach 730-1430.

Dyżury służyć będą pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem w skierowaniu ich do właściwych podmiotów udzielających pomocy oraz wyjaśnieniu zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz.U.2016.325, j.t.).

Dalsze informacje:

Lista podmiotów, które świadczą w 2018 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Rada do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej