Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych z zakresu konserwacji bieżącej (...) w celu utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego budynków sądu i ich otoczenia

2020-03-25

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Więcej informacji nt. komunikacji elektronicznej w zmówieniach publicznych prowadzonych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=6639636

Nazwa:

Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych z zakresu konserwacji bieżącej w roku 2020 w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie w celu utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego budynków sądu i ich otoczenia

Oznaczenie postępowania:

ZP/1/PN/2020

Numer ogłoszenia w BZP:

526688-N-2020

Tryb:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

15-04-2020 r. godz: 11:00

Uwaga w związku z wirusem SARS-CoV-2

W przypadku ewentualnego jawnego otwarcia ofert w sali nr 15, zamawiający zapewnia, że zostaną dochowane wszelkie zasady bezpieczeństwa osobistego.

Rejestr zmian dla: Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych z zakresu konserwacji bieżącej (...) w celu utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego budynków sądu i ich otoczenia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-04-15
Publikacja w dniu:
2020-04-15
Opis zmiany:
Dodanie informacji o SARS-CoV-2
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-03-25
Publikacja w dniu:
2020-03-25
Opis zmiany:
b/d