Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej

Uwaga:

Informacja o prowadzeniu postępowań z zachowaniem elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Szczecinie informuje, że od dnia 1.08.2022 r., postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o wartości równej lub przekraczającej wartość 130 000 zł, odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62d82ff4-9701-11ed-b4ea-f64d350121d2

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej

Oznaczenie postępowania:

PAI 2701/1/PN/2023

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2023/S 018-051365

Tryb:

Przetarg nieograniczony na podstawie: art. 132 ustawy

Termin składania ofert:

28.02.2023 - godz.: 10:00

Rejestr zmian dla: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2023-01-25 11:15:06
Publikacja w dniu:
2023-01-25
Zmiany:
Podejrzyj