Remont drogi dojazdowej do budynków 53,77 i istniejącego parkingu, remont muru (...) w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163

2020-08-12

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Więcej informacji nt. komunikacji elektronicznej w zmówieniach publicznych prowadzonych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=9107054

Nazwa:

Remont drogi dojazdowej do budynków 53,77 i istniejącego parkingu, remont muru oporowego, remont zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana ogrodzenia w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163

Oznaczenie postępowania:

SPiA 2701/5/PN/2020

Numer ogłoszenia w BZP:

572997-N-2020

Tryb:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

02-09-2020 r. godz: 11:00

Rejestr zmian dla: Remont drogi dojazdowej do budynków 53,77 i istniejącego parkingu, remont muru (...) w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Paweł Szostak
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-08-12 15:45:58
Publikacja w dniu:
2020-08-12
Zmiany:
Podejrzyj