Powołanie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

2018-01-11

Minister Sprawiedliwości z dniem 11 stycznia 2018 r. powołał do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dotychczasowego wiceprezesa tego sądu Panią sędzię Beatę Górską, na okres sześciu lat.

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Beata Górska w 1987 roku ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskując tytuł magistra administracji, a następnie w czerwcu 1989 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1993 roku została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie i orzekała w wydziale gospodarczym, a następnie wydziale pracy.

W latach 1994 - 2003 pełniła obowiązki na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie w X Wydziale Pracy. W Sądzie tym sprawowała funkcję Przewodniczącej ww. wydziału. Od 2002 roku pełniła obowiązki sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, orzekając w VI Wydziale Pracy, a następnie VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 2005 roku pełniła funkcję przewodniczącej ww. wydziału. W latach 2005 - 2012 pełniła funkcję wizytatora ds. pracy i ubezpieczeń społecznych, a w latach 2012 - 2016 funkcję sędziego wizytatora. Od 2013 roku jako sędzia sądu okręgowego delegowana była w trybie art. 77 § 1 u.s.p. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, w którym orzekała w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 7 stycznia 2016 roku została mianowana sędzią Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, gdzie orzeka w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych, a następnie z dniem 22 sierpnia 2016 roku, powołana została do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie na okres sześciu lat.

Ponadto w 2008 roku Pani sędzia Beata Górska ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy dla Sędziów Sądów Powszechnych organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2010 roku ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego dla Sędziów Orzekających w Sprawach z Zakresu Prawa Pracy organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. W 2013 roku zakończyła kształcenie na Studiach Podyplomowych w zakresie Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach dla sędziów, organizowanych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, a następnie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Od 1994 roku podejmuje dodatkowe zajęcia o charakterze dydaktycznym, prowadząc szkolenia i wykłady dla sędziów, praktyków prawa oraz studentów i aplikantów.

Rejestr zmian dla: Powołanie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-01-11
Publikacja w dniu:
2018-01-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-01-11
Publikacja w dniu:
2018-01-11
Opis zmiany:
b/d