Powołanie Pana Sędziego Leona Miroszewskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

2019-02-21

20 lutego 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Panu Leonowi Miroszewskiemu.