Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna
wartość zamówienia w zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
 1 Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych z zakresu konserwacji bieżącej w roku 2017 w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie w celu utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego budynków sądu i ich otoczenia robota budowlana przetarg nieograniczony  400.000,00  marzec/kwiecień 2017 r.

Dyrektor Sadu Apelacyjnego w Szczecinie
Dagmara Kosowska - Drąg

Rejestr zmian dla: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
b/d