Pierwsza z cyklu narad mających na celu usprawnienie pracy sądów z obszaru apelacji szczecińskiej

2017-09-22

W dniu 14 września 2017r. odbyła się narada w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z udziałem Prezesa i Wiceprezesa sądu, Prezesa Rady Izby Notarialnej, wizytatora ds. cywilnych, notariuszy, sędziów i referendarzy orzekających w wydziałach ksiąg wieczystych w okręgu sądów okręgowych w Szczecinie, Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Celem zorganizowanej narady miała być wzajemna wymiana poglądów na temat problemów pojawiających się w orzecznictwie na tle wykładni obowiązujących przepisów oraz podjęcie próby wypracowania jednolitego stanowiska w przedmiocie pojawiających się rozbieżności w postępowaniach wieczystoksięgowych by usprawnić i przyspieszyć współpracę pomiędzy wydziałami ksiąg wieczystoksięgowych sądów rejonowych z kancelariami notarialnymi.

W trakcie spotkania były poruszane zagadnienia dotyczące prawidłowości wypełniania przez notariuszy wniosków składanych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności wymogów co do wskazywania danych personalnych, dołączanych dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu, dokonania czynności prawnej objętej aktem notarialnym. Wypowiedzi dotyczyły również umocowania do dokonania czynności materialnoprawnej oraz rozbieżności w wymierzaniu opłat sądowych.

Ww. narada jest pierwszą z narad, jakie Prezes i Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zamierzają zorganizować w celu usprawnienia współpracy pomiędzy sądami, a innymi podmiotami lub instytucjami (planowane jest zorganizowanie spotkania między innymi z komornikami i sędziami orzekającymi w wydziałach egzekucyjnych, sędziów rodzinnych z przedstawicielami ośrodków diagnostycznych itd.).

Wyrażanie poglądów i doświadczeń sprzyja usprawnieniu pracy i w efekcie przynosi korzyści obywatelom. Oczywiście przebieg i przedmiot narad nie wkracza w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli, a referendarze sądowi są niezależni.

Galeria

Rejestr zmian dla: Pierwsza z cyklu narad mających na celu usprawnienie pracy sądów z obszaru apelacji szczecińskiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Maciej Żelazowski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2017-09-22
Publikacja w dniu:
2017-09-22
Opis zmiany:
b/d