Petycje

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 j.t.)

Artykuły

 • Petycja nr 3 / 2019

  Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa: miejscowego, podatkowego, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, mediów i zbiórek publicznych

  Czytajwięcejo:
 • Petycja nr 2 / 2019

  Petycja w sprawie zmiany przepisów art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

  Czytajwięcejo:
 • Petycja nr 1 / 2019

  Petycja w sprawie udostępnienie sędziom załączonego do petycji wykazu przepisów, które należy znowelizować i problemów, które należy prawnie uregulować w zakresie reformy Wymiaru Sprawiedliwości i innych ważnych kwestii społecznych

  Czytajwięcejo:
 • Petycja nr 1 / 2018

  Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom z obszaru apelacji szczecińskiej dot. tematyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcych

  Czytajwięcejo: