Petycja nr 1

Data złożenia:

04.10.2018r.

Podmiot wnoszący petycję

Autor petycji nie wyraził zgody na ujawnienie jego danych osobowych.

Przedmiot petycji

Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom z obszaru apelacji szczecińskiej dot. tematyki kredytów złotowych indeksowanych / denominowanych do walut obcych

Stan aktualny

10.10.2018 r. – zarz. Prezesa Sądu o uznaniu petycji za wielokrotną – 14. dniowy czas oczekiwania na dalsze petycje

06.11.2018 r. – Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielkrotnej

Rejestr zmian dla: Petycja nr 1

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
Dodanie informacji o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-10-17
Publikacja w dniu:
2018-10-17
Opis zmiany:
b/d