Oświadczenia - art 88a par. 1 u.s.p.

Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sporządzona na podstawie oświadczeń sędziów, asesorów i referendarzy sądowych z obszaru apelacji szczecińskiej, złożonych w trybie art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t. ze zm.)

 

Zgodnie z treścią art. 88a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365 j.t. ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 88a § 1 wskazanej ustawy, są jawne i podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zmian dla: Oświadczenia - art 88a par. 1 u.s.p.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2023-10-19 11:09:26
Publikacja w dniu:
2023-10-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2020-09-18 13:06:55
Publikacja w dniu:
2020-09-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-05-04
Publikacja w dniu:
2020-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-04-15
Publikacja w dniu:
2020-04-15
Opis zmiany:
b/d