Oświadczenia

Artykuły

 • Oświadczenia - art 88a par. 1 u.s.p.

  Zgodnie z treścią art. 88a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365 j.t. ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 88a § 1 wskazanej ustawy, są jawne i podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Anonimizacji (poprzez zakreślenie białą kreską) uległy dane, które bezpośrednio lub pośrednio wskazywałyby na dane adresowe, datę urodzenia oraz podpis sędziów, asesorów i referendarzy sądowych.

  Czytajwięcejo:
 • Informacje – art. 88b par. 1 u.s.p.

  13-03-2020

  Informacje – art. 88b § 1 u.s.p.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Oświadczenia