Ogłoszenie o wynikach Konkursu na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

2018-06-18

Szczecin, 18 czerwca 2018 r.

Sygn. konkursu Kd.1120-3/18

Ogłoszenie o wynikach Konkursu na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, przeprowadzonego w dniach 15 i 18 czerwca 2018 roku

 

I. W II etapie Konkursu na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie (test i praca pisemna) udział wzięli następujący kandydaci:

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Hermach Ewa

2.

Mikołajczyk-Biedrzyńska Agata

3.

Rykowska Dominika

 

II. Po ustaleniu wyników II etapu Konkursu, do etapu III – rozmowy kwalifikacyjnej – dopuszczone zostały następujące osoby, które uzyskały liczbę punktów wymaganą w § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego:

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Hermach Ewa

2.

Rykowska Dominika

III. Po zapoznaniu się z całością dokumentacji konkursowej do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie wytypowano następującą osobę, która uzyskała wskazaną niżej liczbę punktów:

Lp.

Nazwisko

Imię

Test

Opracowanie kazusu

Razem II etap

Rozmowa kwalifikacyjna

Łącznie

1.

Hermach

Ewa

28

8

36

8

44

IV. Utworzono listę rezerwową kandydatów do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, na której umieszczono 1 osobę, która uzyskała następującą liczbę punktów:

Lp.

Nazwisko

Imię

Test

Opracowanie kazusu

Razem II etap

Rozmowa kwalifikacyjna

Łącznie

1.

Rykowska

Dominika

34

3

37

5

42

 

Prezes Sądu Apelacyjnego
Beata Górska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o wynikach Konkursu na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d