Ogłoszenie o wykazie zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Apelacyjnego przeznaczonych na sprzedaż.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998 t.j.) przedstawia w załączniku nr 1 wykaz zbędnych składników majątku ruchomego, które na podstawie Rozporządzenia może zagospodarować w formie sprzedaży w trybie określonym w §9 i następnych rozporządzenia.

Szczegółowe informacje o trybie sprzedaży zbędnych rzeczowych składników ruchomych będzie zamieszczone w odrębnym ogłoszeniu, po dokonaniu stosownego zgłoszenia zamiaru sprzedaży do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (§7 ust. 8 rozporządzenia).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o wykazie zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Apelacyjnego przeznaczonych na sprzedaż.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Danielak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-08-23 11:38:09
Publikacja w dniu:
2023-08-23
Zmiany:
Podejrzyj