Ogłoszenie o wykazie zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Apelacyjnego

Sąd Apelacyjny w Szczecinie na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998 t.j.) przedstawia w załączniku nr 1 do ogłoszenia wykaz zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Apelacyjnego, które na podstawie §7 ust. 2a rozporządzenia może zagospodarować w formie nieodpłatnego przekazania dla nieposiadających osobowości prawnej państwowych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie (dotyczy wyłącznie nieposiadających osobowości prawnej jednostek sektora finansów publicznych) proszę składać w Oddziale Gospodarczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163,  pok. 315 lub na adres e-mail: grzegorz.saczuk@szczecin.sa.gov.pl

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o wykazie zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Apelacyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Danielak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-08-23 11:27:37
Publikacja w dniu:
2023-08-23
Zmiany:
Podejrzyj