Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłasza nabór na wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 163.

Oznaczenie konkursu: Kd.1120-3/19

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-04-12
Publikacja w dniu:
2019-04-12
Opis zmiany:
Ogłoszenie o wynikach konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Gęsior
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
Dodanie informacji 3 etapie konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2019-03-15
Publikacja w dniu:
2019-03-15
Opis zmiany:
Dodanie informacji o 2 i 3 etapie konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
b/d