Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 334 j.t ze zm.) oraz § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2023 r., poz. 2106, t.j.) ogłasza nabór na 2 stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 163.

Oznaczenie konkursu

Kd.110.39.2024

Termin składania dokumentów

do 10 kwietnia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Maciej Żelazowski
Opublikował:
Igor Szylak
Dokument z dnia:
2024-03-26 11:03:42
Publikacja w dniu:
2024-03-26
Zmiany:
Podejrzyj