Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłasza nabór na 3 stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 163.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-12-02
Publikacja w dniu:
2019-12-02
Opis zmiany:
Dodanie informacji o wyniku konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2019-11-28
Publikacja w dniu:
2019-11-28
Opis zmiany:
Informacja o osobach dopuszczonych do III etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
Osoby zakwalifikowane do II etapu - ogłoszenie nr 2
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2019-11-20
Publikacja w dniu:
2019-11-20
Opis zmiany:
Osoby zakwalifikowane do II etapu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d