Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko księgowy w Oddziale Finansowym w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 163.

Oznaczenie konkursu

Kd-1120-22/23

Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu: w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 lub przesłać na adres sądu w terminie do 05 grudnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Danielak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-11-20 13:40:02
Publikacja w dniu:
2023-11-20
Zmiany:
Podejrzyj