Odwołania rozpraw i posiedzeń zaplanowanych w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

2020-10-21

A-021-63/20

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie nr A-021-63/20 z dnia 21 października 2020 roku w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń zaplanowanych w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
w okresie od dnia 21 października 2020 roku do dnia 4 listopada 2020 roku

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 lipa 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.) w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zarządzam:

§ 1

Odwołanie rozpraw i posiedzeń zaplanowanych w okresie od dnia 21 października 2020 roku do dnia 4 listopada 2020 roku w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

§ 2

W okresie od dnia 21 października 2020 roku do dnia 4 listopada 2020 roku nie udostępnia się akt spraw sądowych toczących się w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Edyta Buczkowska-Żuk

Rejestr zmian dla: Odwołania rozpraw i posiedzeń zaplanowanych w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Edyta Buczkowska-Żuk
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-10-21 15:16:02
Publikacja w dniu:
2020-10-21
Zmiany:
Podejrzyj