Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

04.04.2018 r.

Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Informuję, że w Monitorze Polskim poz. 323 wydanym w dniu 23 marca 2018 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości (z dnia 13 marca 2018 r.) o jednym wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, które przewidziane jest do I Wydziału Cywilnego.

Kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie zgłasza się Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 j.t. ze zm.) w art. 57 § 2 (zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego to postępowanie, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym", dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa).

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

SSA Beata Górska

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
b/d