Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na 1 stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Szczecin, 4 czerwca 2018 r.

Komisja ds. przeprowadzenia konkursu na 1 stanowisko
asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie
wyznaczonego na dni 15 i 18 czerwca 2018 r.

 

Kd.1120-3/18

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i ust 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228), Komisja stwierdza, iż zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy o u.s.p. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) i ustala następującą listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na 1 stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie (wg kolejności zgłoszeń), którego II etap odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 10.00:

 

Lp.

Sygn. zgłoszenia

Nazwisko

Imię

1.

Kd.1121-37/18

Mikołajczyk-Biedrzycka

Agata

2.

Kd.1121-38/18

Antczak

Joanna

3.

Kd.1121-40/18

Rykowska

Dominika

4.

Kd.1121-41/18

Hermach

Ewa

5.

Kd.1121-42/18

Kannenberg

Aleksandra

6.

Kd.1121-43/18

Mataj

Justyna

7.

Kd.1121-44/18

Dąbrowska

Klaudia

Wymienione osoby zobowiązane są do stawienia się w dniu 15 czerwca 2018 roku, o godz. 9.45 (rozpoczęcie konkursu o godz. 10.00), w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163, w sali 212, z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby nie posiadające ww. dokumentu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

 

Przewodniczący Komisji
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Grzegorz Chojnowski

Rejestr zmian dla: Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na 1 stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Grzegorz Chojnowski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d