Komunikaty

Artykuły

 • Komunikat 9

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 października 2010 roku Nr A. 021-157/10 w sprawie wykorzystania dnia wolnego za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2010 r.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 8

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 marca 2010 roku Nr A. 021-23/10 w sprawie wykorzystania dnia wolnego za święto przypadające w dniu 1 maja 2010 r.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 7

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2008 roku Nr A. 021-13/08 w sprawie wykorzystania dnia wolnego za święto przypadające w dniu 3 maja 2008 r.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 6

  Sąd Apelacyjny w Szczecinie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2007 r.) zmianie uległa również procedura powoływania na stanowisko asesora komorniczego.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 5

  Sąd Apelacyjny uprzejmie informuje, iż zostają zmienione terminy dyżurów sędziowskich jak i pracowników administracyjnych w dniach 24 i 31 grudnia 2007 r.:

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 4

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2006 roku Nr 19/06

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 3

  Sąd Apelacyjny w Szczecinie informuje, że na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Nr A.021/19/06 z dnia 5 kwietnia 2006 roku ustala się w 2006 roku dla Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

  • - dni wolne od pracy: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia
  • - do odpracowania dni: 6 maja, 24 czerwca i 19 sierpnia
  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 2

  Na podstawie art. 107 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, póz. 882 z późn. zm.) Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zwołał w dniu 11 lutego 2005r. Walne Zgromadzenie komorników Izby Komorniczej w Szczecinie w celu przeprowadzenia pierwszych wyborów do organów Izby Komorniczej w Szczecinie oraz członków Krajowej Rady Komorniczej.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 1

  Minister Sprawiedliwości, działając przez swego pełnomocnika Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 2 ust. l ustawy z dnia 17.06.2004r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 147, póz. 1547), zwołał w dniu 21 stycznia 2005r. Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Szczecinie celem dokonania wyboru ustawowych organów Izby Notarialnej w Szczecinie.

  Czytajwięcejo: