Komunikaty

Artykuły

  • Komunikat 1

    Minister Sprawiedliwości, działając przez swego pełnomocnika Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 2 ust. l ustawy z dnia 17.06.2004r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 147, póz. 1547), zwołał w dniu 21 stycznia 2005r. Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Szczecinie celem dokonania wyboru ustawowych organów Izby Notarialnej w Szczecinie.

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Komunikaty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 12:35:33
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj