Informacje statystyczne

Roczne i półroczne sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzane w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Pliki do pobrania

Rok 2017

Rok 2015 - za I półrocze

Rok 2015

Rok 2016 - za I półrocze

Rok 2016

Rok 2017 - za I półrocze

Rok 2018 - za I półrocze

Rok 2018

Rok 2019 - za I półrocze