Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego

Sąd Apelacyjny w Szczecinie informuje, że na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017.729), przekazał nieodpłatnie poniżej wyszczególnione publikacje na rzecz Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Rejestr zmian dla: Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2019-10-28
Publikacja w dniu:
2019-10-28
Opis zmiany:
b/d