Komunikat 15

30.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE

 

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 19 kwietnia 2013 roku Nr A.021-94/13

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 11 lutego 2013 r. Nr A.021-36/13

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Zmienić Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2013 r. Nr A.021-36/13 w ten sposób, że uchylić Regulamin określający zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, wprowadzony tym zarządzeniem.

 

§2

 

Określić zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Regulaminem, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r. i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 

 

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Rejestr zmian dla: Komunikat 15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2012-07-11
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d