Komunikat o możliwości odbywania praktyk przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

31.05.2016 r.

Komunikat

o możliwości odbywania praktyk przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

 

 

 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie informuje, iż zawarł z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego porozumienie w sprawie odbywania praktyk studenckichw tutejszym sądzie. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych w miesiącach od czerwca do grudnia 2016r.
Szczegółową informację o warunkach uczestnictwa można uzyskać bezpośrednio u opiekuna praktyk z ramienia uczelni - Pani Katarzyny Malinowskiej - Woźniak pod numerem 91 44 42 821 i adresem mailowym praktyki@mec.univ.szczecin.pl, a także w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie pod numerem 91 48 49 484 lub 490.

Rejestr zmian dla: Komunikat o możliwości odbywania praktyk przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego