Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości

Szczecin, dnia 16 maja 2016 r.

 

Informuję, że w Monitorze Polskim poz. 445 wydanym w dniu 13 maja 2016 r. ukazało się obwieszczenie o dwóch wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Jedno ze zwolnionych stanowisk przewidziane jest do I Wydziału Cywilnego, a drugie do II Wydziału Karnego.


Kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie zgłasza się prezesowi Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku 133 ze zm.) w art. 57 § 2 (zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego to postępowanie, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa).

 

Załącznik: Monitor Polski: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2016 r.

 

 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Ryszard Iwankiewicz

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości