Wizyta uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego NR XVII w Szczecinie

28 stycznia 2016 roku uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego NR XVII w Szczecinie pod opieką wychowawczyni klasy Pani Małgorzaty Pilawki odwiedzili Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Głównym celem wizyty był udział w charakterze publiczności w jednej z wyznaczonych na ten dzień rozpraw odwoławczych. Wejście młodzieży na sale rozpraw poprzedziło spotkanie z sędzią SA Januszem Jarominem, który przedstawił uczniom prawa i obowiązki nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Po zakończeniu rozprawy przewodniczący składu orzekającego SSA Piotr Brodniak zreferował uczniom stan faktyczny i prawny toczącej się sprawy. Następnie odbyła się debata w której uczniowie wskazywali własne spojrzenia na końcowy werdykt w sprawie. Na zakończenie wizyty z uczniami spotkał się Prezes Sądu Apelacyjnego Ryszard Iwankiewicz przedstawiając zasady trójpodziału władzy i rolę wymiaru sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Wizyta uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego NR XVII w Szczecinie