Po raz pierwszy szczególna publikacja półrocznika Acta Iuris Stetinensis

Acta Iuris Stetinensis

Informujemy, że ukazał się kolejny numer Acta Iuris Stetinensis - numer szczególny, bowiem mający nową formułę merytoryczną, która będzie służyć wymianie myśli pomiędzy prawnikami-naukowcami a sędziami, adwokatami, radcami i prokuratorami, pracującymi w Szczecinie i regionie. Owe zmiany są skutkiem porozumienia o współpracy zawartego na początku 2013 roku między Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego a szczecińskim Sądem Apelacyjnym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Prokuraturą Apelacyjną w Szczecinie.


Nowa formuła czasopisma ma przysłużyć się edukacji prawniczej i szeroko pojętej integracji środowisk prawniczych.


Elementem wyróżniającym Acta Iuris Stetinensis ma być publikowanie w każdym numerze orzeczeń zarówno szczecińskich, jak i działających w regionie sądów, a także sporządzanych do nich glos autorstwa naukowców reprezentujących różne ośrodki akademickie. W czasopiśmie, oprócz artykułów mających walor refleksji teoretycznej, przedstawiane będą poglądy naukowców (w formie artykułów czy wywiadów) w kwestiach zgłaszanych przez praktyków. Środowiskowy charakter czasopisma przejawiać się będzie przez prezentację wydarzeń z prawniczego życia. W planach jest również wydawanie numerów monograficznych z tematycznie wybranymi orzeczeniami i glosami czy patronowanie konferencjom o charakterze naukowo-prawniczym. Naszą ambicją jest dotarcie do jak największej liczby czytelników ze środowiska prawniczego, czemu sprzyjać będzie nowa formuła czasopisma.

Rejestr zmian dla: Po raz pierwszy szczególna publikacja półrocznika Acta Iuris Stetinensis