Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej

27.09.2012 r.

W dniu 25 września 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej, które jest najwyższym organem samorządu sędziowskiego, składającym się z sędziów reprezentujących sądy rejonowe, okręgowe i Sąd Apelacyjny.

 

Otwierając Zgromadzenie, Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz podkreślił istotną rolę tego organu jako najbardziej reprezentatywnego przedstawicielstwa środowiska sędziowskiego i wynikającą stąd powinność zajmowania stanowiska we wszystkich kluczowych sprawach dotyczących funkcjonowania sądownictwa powszechnego. Zwrócił także uwagę na konieczność prezentowania przez sędziów takich postaw, które będą wzmacniały autorytet sądów i unikania zachowań, które naruszałyby zasady etyki sędziowskiej.

 

Podczas tego posiedzenia Zgromadzenie zaopiniowało kandydatów ubiegających się o powołanie na stanowiska sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie i wysłuchało informacji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych sędziów i referendarzy apelacji szczecińskiej za rok 2011.

Galeria

Rejestr zmian dla: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2012-09-27
Publikacja w dniu:
2012-09-27
Opis zmiany:
b/d