Protokołowanie posiedzień w postępowaniach cywilnych - zarządzenie

11.07.2012 r.

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 11 lipca 2012 roku Nr A. 021-144/12

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070) w związku z art, 157 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

 

§1

 

Zarządza się sporządzanie protokołów z przebiegu posiedzeń sądowych w postępowaniach cywilnych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2012 r.

Rejestr zmian dla: Protokołowanie posiedzień w postępowaniach cywilnych - zarządzenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2012-07-11
Publikacja w dniu:
2012-07-11
Opis zmiany:
b/d