Usługa ochrony osób, mienia i obiektu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Nazwa:

Usługę ochrony osób, mienia i obiektów sądu apelacyjnego położonych przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie oraz ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.

Oznaczenie postępowania:

ZP/USP/5/2016

Tryb:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

Termin składania ofert:

14.11.2016 r. godz: 11:00

Dokumenty:

Zmiana treści załączników 4a i 4b - odpowiedź na pytanie nr 1 (09.11.2016 r.):