Informacje ogólne

Status prawny:

Sąd Apelacyjny w Szczecinie jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Utworzony został z dniem 1 stycznia 2005 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz. 2187)

Tryb działania i organizacja:

Sąd Apelacyjny w Szczecinie działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 52 ze zm.), na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1141) oraz na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 ze zm.).

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie obejmuje:

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: 95 722-42-80 do 85

fax: 95 720-28-07

www.gorzow-wlkp.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach i Sulęcinie.

Sąd Okręgowy w Koszalinie

ul. Waryńskiego 7
75-541 Koszalin

tel.: 94 342-87-50

fax: 94 342-88-97 lub 94 348-09-61

www.koszalin.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Koszalinie obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu.

Sąd Okręgowy w Szczecinie

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin

tel.: 91 448-00-02

fax: 91 448-99-15

www.szczecin.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Szczecinie obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecinie (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum oraz Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód), Świnoujściu.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie dzieli się na wydziały: 

 • I Wydział Cywilny
 • II Wydział Karny
 • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • IV Wydział Wizytacji

W Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie utworzone są oddziały:

 • Administracyjny
 • Finansowy
 • Gospodarczy
 • I Oddział Informatyczny
 • II Oddział Informatyczny
 • Kadr
 • Ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w którego strukturze jest Kancelaria Tajna

Do właściwości funkcyjnej Sądu Apelacyjnego należy:

 1. rozpoznawanie w II-giej instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. (Dz.U. nr 42 poz 188),
 3. nadzór nad działalnością notariuszy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz.U. nr 133 poz. 188)
 4. nadzór nad komornikami sądowymi w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133 poz 882 z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: Informacje ogólne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
Uaktualnienie informacji o podstawach prawnych.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2009-09-24
Publikacja w dniu:
2009-09-24
Opis zmiany:
b/d