Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Piotr Siemiński

Tel.: 91 48 49 495

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228), która określa zasady ochrony przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym informacji niejawnych, niezależnie od sposobu ich wyrażenia, również w trakcie ich opracowywania.

Pełnomocnikowi podlega bezpośrednio Kancelaria Tajna, która zajmuje się rejestrowaniem, obiegiem i wydawaniem dokumentów niejawnych osobom upoważnionym.

Rejestr zmian dla: Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2024-04-02 07:41:12
Publikacja w dniu:
2024-04-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2009-09-24
Publikacja w dniu:
2009-09-24
Opis zmiany:
b/d