Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Jerzy Marczyński

Tel.: 91 48 49 495

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228), która określa zasady ochrony przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym informacji niejawnych, niezależnie od sposobu ich wyrażenia, również w trakcie ich opracowywania.

Pełnomocnikowi podlega bezpośrednio Kancelaria Tajna, która zajmuje się rejestrowaniem, obiegiem i wydawaniem dokumentów niejawnych osobom upoważnionym.

Rejestr zmian dla: Pion Ochrony Informacji Niejawnych