Oddział Gospodarczy

Kierownik Oddziału:

Agnieszka Szałkowska

Tel.: 91 48 49 511

Fax: 91 48 49 510

Pokój: 315

Oddział Gospodarczy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zajmuje się zaopatrzeniem Sądu w sprzęt, materiały i urządzenia niezbędne do pracy Sądu, administruje terenem, budynkami i pomieszczeniami Sądu oraz sprawuje nadzór nad sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-11-06 11:19:42
Publikacja w dniu:
2023-11-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-11-06 11:19:35
Publikacja w dniu:
2023-11-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-11-03 07:25:10
Publikacja w dniu:
2023-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-10-02 07:37:28
Publikacja w dniu:
2023-10-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2023-08-14 07:44:08
Publikacja w dniu:
2023-08-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2009-09-24
Publikacja w dniu:
2009-09-24
Opis zmiany:
b/d