Oddział Gospodarczy

Kierownik Oddziału:

Paweł Szostak

Tel.: 91 48 49 511

Fax: 91 48 49 510

Pokój: 316

Oddział Gospodarczy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zajmuje się zaopatrzeniem Sądu w sprzęt, materiały i urządzenia niezbędne do pracy Sądu, administruje terenem, budynkami i pomieszczeniami Sądu oraz sprawuje nadzór nad sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2009-09-24
Publikacja w dniu:
2009-09-24
Opis zmiany:
b/d