Oddział Finansowy

Kierownik Oddziału:

Agnieszka Świadek - Główny Księgowy

Tel.: 91 48 49 503

Pokój: 317

Oddział Finansowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie prowadzi sprawy finansowe, księgowe i kasowe oraz sprawozdawczość budżetową związaną z bieżącą działalnością Sądu.

Opłaty sądowe i koszty należy wpłacać na rachunek bankowy:

NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie

90 1010 1599 0523 6022 3100 0000

Więcej informacji o rachunkach bankowych.

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2024-01-05 10:33:17
Publikacja w dniu:
2024-01-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2024-01-04 14:16:50
Publikacja w dniu:
2024-01-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-10-02 08:29:17
Publikacja w dniu:
2023-10-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-05-09 11:21:38
Publikacja w dniu:
2023-05-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-04-27 14:18:46
Publikacja w dniu:
2023-04-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2009-09-24
Publikacja w dniu:
2009-09-24
Opis zmiany:
b/d