Zbiorcza informacja o petycjach

Informacja o petycjach złożonych w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie w roku 2017.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 j.t.) w roku 2017 do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie nie wpłynęły petycje.

Rejestr zmian dla: Zbiorcza informacja o petycjach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 12:14:52
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-10-17
Publikacja w dniu:
2018-10-17
Opis zmiany:
b/d