Zbiorcza informacja o petycjach

Informacja o petycjach złożonych w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie w roku 2017.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 j.t.) w roku 2017 do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie nie wpłynęły petycje.