Funkcjonowanie sądu w okresie od dnia 21 maja 2020r. do odwołania

2020-11-04

A-021-65/20

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zmieniające zarządzenie z dnia 21 maja 2020 roku nr A-021-32/20 w sprawie funkcjonowania sądu, w tym sposobu organizacji rozpraw, posiedzeń i innych czynności procesowych w okresie od dnia 21 maja 2020r. do odwołania

W związku z trwającą pandemią, na podstawie art. 207 § 2 ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) i ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1758) zarządzamy:

§ 1

W zarządzeniu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku nr A-021-32/20 § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Maksymalna ilość osób mogących przebywać na salach rozpraw (nie licząc składu sądu) wynosi:

Wydział I

Sala nr 3 - 7 osób

Sala nr 11 - 8 osób

Wydział II

Sala nr 6 - 15 osób

Sala nr 4 - 7 osób

Wydział III

Sala nr 8 - 7 osób

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Beata Górska

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Dagmara Kosowska-Drąg


Rejestr zmian dla: Funkcjonowanie sądu w okresie od dnia 21 maja 2020r. do odwołania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-11-04 13:06:12
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Zmiany:
Podejrzyj