Funkcjonowanie sądu w okresie od dnia 11 marca 2022 r. do odwołania

2022-03-16

A-021-15/22

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2022 roku nr A-021-15/22 w sprawie funkcjonowania sądu, w tym sposobu organizacji rozpraw, posiedzeń i innych czynności procesowych w okresie od dnia 11 marca 2022r. do odwołania

W związku z trwającą pandemią, na podstawie § 30 ust. 1 pkt 6 i § 31 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, w zw. z art. 207 § 2 ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) i ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 lutego 2022 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 473)

Zarządzamy co następuje:

§ 1

Rozprawy, posiedzenia i inne czynności procesowe prowadzone przez Wydziały Sądu Apelacyjnego w Szczecinie od dnia 11 marca 2022 roku do odwołania odbywają się według porządku i zasad tego zarządzenia.

§ 2

 1. Rozprawy, posiedzenia czy inne czynności procesowe I Wydziału Cywilnego odbywają się w salach 3, 9 i 11. Dla uczestników/stron procesu biorących udział w rozprawie lub posiedzeniu I Wydziału Cywilnego wyznacza się lewą część korytarza parteru, sektor na lewo od sali rozpraw nr 3.
 2. Rozprawy, posiedzenia i inne czynności procesowe II Wydziału Karnego prowadzone są w salach rozpraw 4 i 6 położonych na parterze na lewo od wejścia głównego do sądu – sektor środkowy na parterze sądu.
 3. Rozprawy, posiedzenia i inne czynności procesowe III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzone są w sali rozpraw nr 8 położonej na prawo od wejścia głównego do sądu.
 4. W przypadku istnienia technicznych i prawnych możliwości rekomenduje się przeprowadzenie czynności procesowych w trybie wideokonferencji.

§ 3

 1. W sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynkach sądowych nie mogą przebywać
  i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą/osobami odbywającą/odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Do sądu wejść mogą wyłącznie osoby z zakrytymi, przy pomocy maseczki, ustami i nosem. Maseczkę można zdjąć, jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
 3. Rekomenduje się, aby w pomieszczeniach, w których przyjmowani są interesanci nie znajdowały się osoby postronne, inne niż wezwane strony postępowania, lub strony, których postępowania dotyczą.

§ 4

Rekomenduje się, by osoby przebywające w budynku sądu myły ręce wodą z mydłem
i dezynfekowały ręce przed rozpoczęciem rozprawy, posiedzenia, innej czynności procesowej lub zapoznawaniem się z aktami spraw w czytelni. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przed każdą z salą rozpraw;

§ 5

Szczegółowe informacje dotyczące możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem znajdują się w miejscach do tego wyznaczonych, w szczególności na tablicach informacyjnych sądu, na drzwiach wejściowych sądu, przy salach rozpraw.

§ 6

 1. Do odwołania nie prowadzi się dyżurów poniedziałkowych do godz. 18-ej.
 2. Utrzymuje się możliwość złożenia korespondencji do „skrzynki podawczej” zainstalowanej przy portierni sądu i na zewnątrz budynku.

§ 7

W celu skorzystania z czytelni akt, uczestnicy procesu muszą skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów w celu umówienia godziny udostępnienia akt. Terminy udostępnia akt będą podlegały rezerwacji, zaś ich przegląd będzie odbywał się o pełnych godzinach.

§ 8

Stół sędziowski i stanowisko protokolanta oraz stron procesu oddzielone są przesłoną ochronną. 

§ 9

Preferowaną formą kontaktu w sprawie składania skarg administracyjnych jest kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

§ 10

Preferowaną formą kontaktu pomiędzy pracownikami sądu jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.

§ 11

Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku nr A-021-32/20 wraz z zarządzeniami zmieniającymi.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Beata Górska

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Dagmara Kosowska-Drąg

Rejestr zmian dla: Funkcjonowanie sądu w okresie od dnia 11 marca 2022 r. do odwołania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-03-16 15:45:29
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2021-12-01 10:57:53
Publikacja w dniu:
2021-12-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-09-16 11:02:53
Publikacja w dniu:
2021-09-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-05-21
Publikacja w dniu:
2020-05-21
Opis zmiany:
b/d