Dostawa urządzeń drukujących na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej

2020-09-04

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Więcej informacji nt. komunikacji elektronicznej w zmówieniach publicznych prowadzonych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=9456616

Nazwa:

Dostawa urządzeń drukujących na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej

Oznaczenie postępowania:

SPiA 2701/6/PN/2020

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2020/S 172-413909

Tryb:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

07-10-2020 r. godz: 12:00

Rejestr zmian dla: Dostawa urządzeń drukujących na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-09-04
Publikacja w dniu:
2020-09-04
Zmiany:
Podejrzyj